CTY Phối cảnh CG- perth Kiến trúc STRAIGHT

CTY Phối cảnh CG- perth Kiến trúc STRAIGHT.

Gửi yêu cầu tài liệu

Nội dung thắc mắc
Gửi yêu cầu tài liệu
Họ và TênBắt buộc

Địa chỉ EmailBắt buộc
Số điện thoại
Số bưu điệnBắt buộc
Địa chỉBắt buộc
Tên tòa nhà・số phòng
Nội dung chi tiết

Đăng ký làm nhân viên phái cử

Nội dung thắc mắc
Đăng ký làm nhân viên phái cử
Họ và TênBắt buộc

Địa chỉ EmailBắt buộc
Số điện thoạiBắt buộc
Số bưu điệnBắt buộc
Địa chỉBắt buộc
Tên tòa nhà・số phòng
Giới tínhBắt buộc
Ngày Tháng Năm sinhBắt buộc
Trình độ học vấnBắt buộc
Có kinh nghiệm về
Khác
Đặt câu hỏi

Gửi yêu cầu nhân viên thời vụ

Nội dung hỏi đáp
Gửi yêu cầu nhân viên thời vụ
Tên quý công tyBắt buộc
Tên bộ phậnBắt buộc
Tên người phụ tráchBắt buộc

Địa chỉ EmailBắt buộc
Số điện thoạiBắt buộc
Yêu cầu liên lạc bằng hình thứcBắt buộc
Số bưu điệnBắt buộc
Địa chỉBắt buộc
Tên tòa nhà
Ngành nghề kinh doanhBắt buộc
Hình thức hợp đồngBắt buộc
Khác
Nghề nghiệpBắt buộc
Khác
Mô tả công việcBắt buộc
Các nguyện vọng, điều kiện khác.

Các liên lạc khác

Nội dung thắc mắc
Các liên lạc khác
Họ và TênBắt buộc

Địa chỉ EmailBắt buộc
Số điện thoại
Nội dung chi tiếtBắt buộc