CTY Phối cảnh CG- perth Kiến trúc STRAIGHT

CTY Phối cảnh CG- perth Kiến trúc STRAIGHT.

Mẫu yêu cầu

Nội dung thắc mắc

Vui lòng chọn mục mong muốn

Họ và TênBắt buộc
Địa chỉ EmailBắt buộc

Gửi yêu cầu tài liệu

Nội dung chi tiết

Đăng ký làm nhân viên phái cử

Giới tính
Tuổi
Tuổi
Trình độ học vấn
Có kinh nghiệm về
Khác
Đặt câu hỏi

Gửi yêu cầu nhân viên thời vụ

Tên quý công ty
Tên bộ phận
Số điện thoại
Yêu cầu liên lạc bằng hình thức
Hình thức hợp đồng
Khác
Nghề nghiệp
Khác
Mô tả công việc
Các điều kiện mong muốn khác

Khác

Nội dung điều tra