CTY Phối cảnh CG- perth Kiến trúc STRAIGHT

CTY Phối cảnh CG- perth Kiến trúc STRAIGHT.

Giới thiệu nghiệp vụ

ストレートの人材派遣

DỊCH VỤ QUẢN TRỊ NHÂN SỰHUMAN RESOUCE SERVICE

Cung ứng dịch vụ tổng hợp trong ngành Kiến Trúc,liên quan đến CAD,CG và WEB.
Phát huy những bí quyết tích góp từ nghiệp vụ và đào tào nhân sự.
Chúng tôi sẽ cung cấp những nhân sự có giỏi có năng suất nghiệp vụ cao,
phù hợp theo nội dung nghiệp vụ cần thiết,và tiết kiệm chi phí cho quý khách,

Chi tiết dịch vụ

Chi tiết dịch vụ

Quý khách muốn sử dụng nhân sự theo thời vụ.
Chỉ cần nhân sự vào 1 khoảng thời gian cần thiết
Giảm chi phi tuyển dụng.
Muốn giao phó nghiệp vụ cố định
Phòng tránh sự bành chướng của các tổ chức ngầm trong công ty.
Phát huy tối đa những bí quyết, công nghệ, kỹ thuật trong ngành Kiến trúc –Xây dựng.

Giới thiệu Nhân sự

Chúng tôi tổ chức dịch vụ giới thiệu nhân sự đến từ trong và ngoài Nhật Bản.
Với các khách hàng đang gặp rắc rối về vấn đề tuyển nhân sự phù hợp với vị trí các công việc cần tuyển dụng.
Các khách hàng chưa có kinh nghiệm tuyển dụng đào tạo nhân sự người nước ngoài, và muốn tuyển dụng nhân sự có trình độ cao.
Chúng tôi xin được nhận sứ mệnh tìm kiếm những nhân tài phù hợp với vị trí công việc và chiến lược kinh doanh của khách hàng.

・BẠN ĐANG TÌM VIỆC LÀM
ĐĂNG KÝ MẪU ĐĂNG KÝ STAFF PHÁI CỬ

Bạn sẽ được phái cử đến những tập đoàn, nhà thầu lớn,văn phòng thiết kế dân dụng,thiết kế thiết bị nhà ở, trong ngày Kiến trúc Xây dựng.
Điền mẫu đăng ký ứng tuyển staff phái cử, sau đó chúng tôi sẽ liên lạc đến bạn .

・BẠN LÀ DOANH NGHIỆP
GỬI MẪU YÊU CẦU STAFF THỜI VỤ

Điền mẫu thắc mắc – giải đáp, sau đó chúng tôi sẽ liên lạc đến quý khách

03-6914-2122