CTY Phối cảnh CG- perth Kiến trúc STRAIGHT

CTY Phối cảnh CG- perth Kiến trúc STRAIGHT.

Dịch vụ của STRAIGHT

ストレートの設計・調査サービス

DỊCH VỤ THIẾT KẾ・KHẢO SÁTDesign/Survey

Vơi dịch vụ Thiết kế của STRAIGHT
Sau khi nhận yêu cầu từ khách hàng,
Các nhân viên khảo sát sẽ tiến hành khảo sát cơ sở hạ tầng của tòa nhà,
sau đó tìm hướng giải pháp phù hợp đối với văn phòng của quý khách.

STEP-1
Trao đổi

Lắng nghe về yêu cầu, hình dung văn phòng công ty lý tưởng của khách hàng về dự án. Hiểu rõ mục tiêu dự án và kế hoạch tiến hành dự án.

STEP-2
Điều tra

Khảo sát hiện trường, kiểm tra chi tiết hiện trường một các chính xác nhất,chú ý những điểm khách hàng không chú ý.
Chuẩn bị các menu khảo sát và tiến hành khảo sát theo lịch trình.

Menu Điều tra chính

・Bố cục hiện trường
Nắm bắt rõ thông tin tòa nhà, bố cục, vị trí vật dụng.
・Thiết bị trần và tường
Kiểm tra vị trí đèn ・Thiết bị điều hòa và vị trí công tắc trên tường theo Layout.
・Phân loại sử dụng
Dựa trên chi phí, phân loại xem thiết bị hiện tại có nên tiếp tục sử dụng hay không.
・Đánh số
Đánh số khi tiến hành di chuyển.
・Gửi hồ sơ
Kiểm tra dữ liệu di chuyển thực tế so với dự định.
・Thông tin quản lý
Là thông tin liên quan về thiết bị tại hiện trường và sổ đăng ký khảo sát từ khách hàng.
・Kiểm tra tỷ lệ
Kiểm tra tốc độ hoạt động số lượng và kích thước của không gian của mỗi khu vực sử dụng.
・Kiểm tra an toàn
Kiểm tra hiệu quả và khả năng an toàn công việc trong trường hợp xảy ra thảm họa.
・Bảng khảo sát
Chúng tôi tiến hành khảo sát bảng câu hỏi phù hợp để phản ánh kết quả phân tích trong kế hoạch.
・Phân tích dữ liệu
Chúng tôi sẽ phân tích kết quả của các cuộc khảo sát khác nhau và đề xuất kế hoạch tối ưu.

STEP-3
Lập kế hoạch

Lập kế hoạch tổng thể cho dự án và lịch trình dự án cho khách hàng.
Đưa ra mục tiêu, kế hoạch quản lý, các điểm cần lưu ý đến khách hàng.

STEP-4
Thiết kế sơ bộ

Thiết kế bố cục cơ bản, thiết bị nội thất sẽ được đề xuất cho khách hàng xem xét, trao đổi về các mẫu văn phòng lý tưởng, phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Tiêu chí hàng đầu của chúng tôi là「Thiết kế những văn phòng thoải mái và dễ làm việc nhất」

STEP-5
Thiết kế chi tiết

Sau khi khách hàng chọn bố cục văn phòng, chúng tôi sẽ tiến hành thiết kế chi tiết để chuẩn bị thi công
Hỗ trợ toàn diện và thông báo điều chỉnh chi phí cần thiết cho doanh nghiệp.

STEP-6
Quản lý tổng bộ

Công đoạn kiểm tra tình trạng công trình.
Các nhân viên của STRAIGHT sẽ thay mặt khách hàng kiểm tra, tổng bộ của công trình.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Quy trình đặt hàng và các câu hỏi thường gặp